WSPARCIE PRAWNE – WDROŻENIE NOWYCH PROCEDUR AML

 

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia nowych procedur AML.

 

Nowe obowiązki zostały wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podmioty, na które zostały nałożone nowe obowiązki, to w szczególności biura rachunkowe, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności.

 

Wdrożenie procedur AML składa się z następujących etapów:

 

 1. Audyt wstępny.
 2. Ocena ryzyka.
 3. Wybór odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego.
 4. Przygotowanie procedur wewnętrznych.
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników.
 6. Podsumowanie wdrożenia.

 

Co wchodzi w zakres naszych usług?

 

Jako Kancelaria oferujemy kompleksowe usługi w ramach wdrożenia procedur AML, a w szczególności:

 

 • dokonywanie identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, wybór odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego
 • wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dotyczycącej m.in. zasad rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem, zasad przechowywania dokumentów oraz informacji)
 • wdrożenie procedur identyfikacji i weryfikacji klientów, beneficjenta rzeczywistego oraz osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
 • wprowadzenie zasad kontroli wewnętrznej, tworzenie dostosowanych do charakteru działalności klienta kanałów informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing), przygotowanie procedur zgłoszenia do GIIF
 • przygotowanie wewnętrznych dokumentów dotyczących powierzenia obowiązków z zakresu procedury AML
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Jak wygląda koszt wdrożenia procedury AML?

 

Koszt naszych usług jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta.

 

Stawka jest uzależniona w szczególności od rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez naszych klientów.

 

 

Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.