Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ciesielski posiada bogate doświadczenie w zakresie windykacji należności.

Pomagamy przedsiębiorcom odzyskać pieniądze.

W ramach współpracy, oferujemy obsługę wierzytelności na wszystkich etapach sprawy:

1) etap przedsądowy: sporządzanie wezwań do zapłaty i monitów, które kierujemy wszystkimi dostępnymi kanałami; prowadzenie negocjacji z dłużnikami;

2) etap sądowy: sporządzenie pozwu i wszelkich niezbędnych pism procesowych; profesjonalna reprezentacja Klienta przed sądem, obejmująca aktywny i merytoryczny udział w rozprawach;

3) etap egzekucyjny: skierowanie sprawy do egzekucji wraz ze sprawowaniem nadzoru nad jej przebiegiem, tj. dobór właściwych organów egzekucyjnych, podejmowanie aktywnych działań zmierzających do zaspokojenia Państwa roszczeń.

Na każdym etapie jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie dostępu do aktualnych danych nt. prowadzonych postępowań.

Naszym priorytetem jest stały kontakt z Klientem – w tym celu dostarczamy Państwu raporty, zawierające najświeższe informacje o dotychczas podjętych oraz planowanych czynnościach.