Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ciesielski oferuje pomoc we wszelkich sprawach związanych ze stosunkiem najmu – zarówno dla lokatorów, jak i wynajmujących. Pomożemy Ci zawrzeć bezpieczne umowy z lokatorami lub wynajmującym. Dzięki naszemu wsparciu będziesz mieć jasność co do warunków, na jakich wynajmujesz lokal.

Prawnik najem – co zawiera dobra umowa?

Umowa o najem lokalu powinna zawierać wszelkie informacje potwierdzające tożsamość obu stron, a także podstawowe warunki umowy. Jeśli poszczególne kwestie nie zostaną w niej uwzględnione, to wszelkie stosunki między najemcą a wynajmującym określają przepisy obowiązujących ustaw (w przypadku najmu lokalu mieszkalnego będzie to najczęściej ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku).

Jeśli jednak chcemy mieć przejrzyste warunki najmu, warto zadbać o to, by znalazły się w niej wszelkie informacje. Dlatego właśnie warto zwrócić się do nas o pomoc. Nasi prawnicy znają się doskonale na prawie najmu. Wiemy, jak opracować umowę, by zabezpieczyć interesy naszych klientów. Poza tym możemy zweryfikować umowę o najem, którą zamierzasz podpisać. Dzięki temu nie spotka Cię żadna przykra niespodzianka.

Prawnik najem – bezpieczne umowy:

  • opracowujemy teksty umów
  • sprawdzamy umowy
  • znamy się na najmie okazjonalnym
  • pomagamy w najmie instytucjonalnym

Prawnik najem – co zrobić, gdy pojawią się problemy?

Jeśli jednak dojdzie do sytuacji, w której wpadniemy w konflikt na gruncie zawartej umowy, nie warto działać na własną rękę. Dotyczy to także sytuacji, gdy lokatorzy zalegają nam z czynszem lub wyrządzili szkody w mieszkaniu. Niezależnie więc od tego, po której stronie sporu się znaleźliśmy, warto zgłosić się do nas, by wyjaśnić sytuacje sporne polubownie lub z zastosowaniem drogi sądowej. Doświadczenie w tego typu sprawach pozwoli nam obrać możliwie najlepszą ścieżkę.

Przeczytaj również o prawie ubezpieczeń społecznych.

Prawnik najem – sytuacje sporne:

  • sprawy o eksmisję;
  • sprawy o ustalenie istnienia umowy najmu;
  • rozliczenia stosunku najmu (w tym nakładów);
  • sprawy o zapłatę (w tym również o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu);
  • sprawy o naprawienie szkody w lokalu;
  • roszczenia przeciwko gminie wynikłych z niedostarczenia lokalu socjalnego dotychczasowym najemcom.

Podejmujemy działania w oparciu o Państwa potrzeby i oczekiwania.
Naszym celem jest jak najlepsze zabezpieczenie Państwa interesów oraz zminimalizowanie ryzyka.