Nasza kancelaria oferuje fachową pomoc dla osób posiadających tzw. kredyt frankowy.

Spłata wskazanych zobowiązań to obecnie problem dotyczący setek tysięcy Polaków. Kredytobiorcy, którzy zawarli umowy kredytowe indeksowane lub denominowane w walucie franka szwajcarskiego, muszą spłacać swoje kredyty w zawyżonych wysokościach. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest stosowanie przez banki kontrowersyjnych klauzul walutowych, określających wysokość zobowiązania po stronie konsumentów.

Istnieje możliwość zakwestionowania umów zawartych z bankami poprzez wniesienie powództwa o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu.

Działania Kancelarii mają na celu udzielenie naszym Klientom realnej pomocy prawnej, skutkującej poprawą ich sytuacji finansowej.

Czym się dokładnie zajmujemy w tego rodzaju sprawach?

– badamy umowy kredytowe
– analizujemy pod kątem bezskuteczności/nieważności danych postanowień lub całej umowy
– przygotowujemy strategię działania
– pomagamy wybrać najkorzystniejszą opcję
– stosownie do okoliczności i tego co najkorzystniejsze dla klienta prowadzimy do odwalutowania (np. odfrankowienia) umowy lub do jej unieważnienia
– wyliczamy wysokość należności
– opracowujemy wezwania, reklamacje, wystąpienia do Rzecznika Finansowego
– przygotowujemy pozew, inne pisma procesowe, uczestniczymy w rozprawach
– prowadzimy proces od A do Z
– dochodzimy zapłaty i odzyskujemy środki
– bronimy klientów przed działaniami banków i instytucji finansowych

Sprawdź także obsługa procesów inwestycyjnych.

Jak Państwa sprawa może wyglądać w praktyce?

1. Kontakt z Kancelarią, omówienie sytuacji – bezpłatnie
2. Wstępna analiza dokumentów i możliwości działania – bezpłatnie
3. Ustalenie strategii działania, omówienie planu – bezpłatnie
4. Ustalenie kosztów sprawy, zasad rozliczeń
5. Przystąpienie do działania

 

Dowiedz się więcej z naszych materiałów: Kredyty w walucie obcej

Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

– tel. 514 389 605

– tel. 739 199 006

– kancelaria@kancelaria-ciesielski.pl