Fachowa pomoc dla osób posiadających kredyt w walucie obcej

Czym się zajmujemy?

– badamy umowy kredytowe
– analizujemy pod kątem bezskuteczności/nieważności danych postanowień lub całej umowy
– przygotowujemy strategię działania
– pomagamy wybrać najkorzystniejszą opcję
– stosownie do okoliczności i tego co najkorzystniejsze dla klienta prowadzimy do odwalutowania (np. odfrankowienia) umowy lub do jej unieważnienia
– wyliczamy wysokość należności
– opracowujemy wezwania, reklamacje, wystąpienia do Rzecznika Finansowego
– przygotowujemy pozew, inne pisma procesowe, uczestniczymy w rozprawach
– prowadzimy proces od A do Z
– dochodzimy zapłaty i odzyskujemy środki
– bronimy klientów przed działaniami banków i instytucji finansowych

Działamy na terenie całego kraju.

Jak Państwa sprawa może wyglądać w praktyce?

1. Kontakt z Kancelarią, omówienie sytuacji – bezpłatnie
2. Wstępna analiza dokumentów i możliwości działania – bezpłatnie
3. Ustalenie strategii działania, omówienie planu – bezpłatnie
4. Ustalenie kosztów sprawy, zasad rozliczeń
5. Przystąpienie do działania