Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ciesielski zapewnia fachową pomoc w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zapewniamy wsparcie prawne zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Działamy na terenie całego kraju.

Nasza oferta obejmuje m.in. odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, sprawy o zapłatę zaległych należności (wynagrodzenia, odprawy pieniężnej, ekwiwalentu za urlop), sprawy dotyczące wypadków przy pracy i wiele innych.

Pracodawcom oferujemy:

 1. Doradztwo – w zależności od sytuacji, pomagamy zdecydować jak należy postępować w sprawie z pracownikiem.
 2. Przygotowanie pism – sporządzamy pisma skierowane do pracownika (oświadczenia dotyczące rozwiązania umowy o pracę, wypowiedzenie warunków pracy) oraz pisma procesowe.
 3. Opracowanie porozumień – przygotowujemy porozumienia, które mogą zostać zawarte z pracownikiem (rozwiązanie umowy o pracę, zmiana warunków pracy).
 4. Sporządzanie umów i przepisów wewnętrznych pracodawcy – przygotowujemy umowy (umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji), wewnętrzne regulacje (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania).
 5. Wsparcie w codziennej działalności – oferujemy doradztwo przy wprowadzaniu systemów czasu pracy, struktur płac pod kątem potrzeb pracodawcy, opiniujemy zawarte umowy, regulacje wewnątrzzakładowe.
 6. Prowadzenie rozmów z pracownikami – pomagamy nawiązać dialog z pracownikiem, wypracować wspólne stanowisko w sprawie.
 7. Reprezentację przed sądami i organami administracji – reprezentujemy interesy pracodawców w sporach z pracownikami.

Pracownikom oferujemy:

 1. Doradztwo – pomagamy podjąć decyzje co dalszych kroków względem pracodawcy, w szczególności dotyczące wniesienia sprawy do sądu.
 2. Przygotowanie pism – sporządzamy pisma skierowane bezpośrednio do pracodawcy, a także pisma procesowe (pozwy, odwołania).
 3. Opracowanie porozumień – przygotowujemy porozumienia, które mogą zostać zawarte z pracodawcą (rozwiązanie umowy o pracę, zmiana warunków pracy).
 4. Negocjacje z pracodawcą – pomagamy wypracować jak najbardziej korzystne uzgodnienia dla pracownika.
 5. Reprezentację przed sądami i organami administracji – reprezentujemy interesy pracowników w sporach z pracodawcami.

Jeśli potrzebują Państwo fachowej pomocy, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.