Fachowa obsługa procesów inwestycyjnych

Pomagamy wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego oraz budowlanego, a w szczególności:

– inwestorom

– deweloperom

– wykonawcom

– konsorcjom

– dostawcom

Przeczytaj również o prawie pracy.

Czym się zajmujemy?

– pomagamy w ocenie projektu

– przeprowadzamy wnikliwą analizę (due diligence)

– pomagamy w uzyskaniu finansowania z banków

– wspieramy w pozyskaniu środków unijnych

– opracowujemy biznesplan oraz pozostałą wymaganą dokumentację

– sprawujemy nadzór prawny nad realizacją

– pomagamy w rozliczeniu