Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ciesielski specjalizuje się w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – doskonale wiemy jak postępować w sprawach przeciwko ZUS/KRUS.

Oferujemy Państwu następujące usługi:

1) opracowanie skutecznych pism, m.in.:

  • odwołań od decyzji;
  • sprzeciwów od orzeczeń lekarskich;
  • wniosków o wypłatę jednorazowego odszkodowania

oraz wszelkich pism procesowych.

Zobacz również prawo budowlane.

2) reprezentacja w sprawach przeciwko ZUS/KRUS, m.in. w sprawach:

  • ustalenia podlegania ubezpieczeniom społecznym;
  • prawa do świadczeń w przypadku choroby lub macierzyństwa;
  • prawa do emerytury;
  • prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy;
  • prawa do renty rodzinnej;
  • dodatków do emerytur i rent;
  • ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.