Tarcza 6.0

TARCZA 6.0   W ramach nowych przepisów dostępne są następujące formy pomocy:   1.dofinansowanie wynagrodzeń pracowników   WYMOGI: 1) prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej oznaczonej wg PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę. Tarcza antykryzysowa – ostateczne założenia, aktualne zasady pomocy (01.04.2020 r.)

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta wczoraj, tj. 31.03.2020 r. Ustawa wcho...
Czytaj więcej