W naszej Kancelarii stosujemy następujące reguły wynagradzania:


 • Wysokość wynagrodzenia za poszczególne usługi jest zróżnicowana i zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy;
 • Podstawową dewizą Kancelarii Radcy Prawnego Marcina Ciesielskiego jest uczciwe podejście oraz przejrzystość i czytelność rozliczeń.
 • O wysokości należnego wynagrodzenia zostaną Państwo zawsze poinformowani, jeszcze przed przystąpieniem do współpracy.
 • Podana kwota wynagrodzenia będzie miała charakter łączny i ostateczny, nigdy nie będzie zawierać żadnych ukrytych kosztów.
 • Co naturalne – zapytanie o cenę usługi, prośby o wycenienie porady – są zawsze bezpłatne.

Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom, pragniemy przedstawić przykładowe modele współpracy:

Pomoc prawna w pojedynczych sprawach

logo_final

Opcja ta umożliwia współpracę z Kancelarią w zakresie pojedynczego problemu prawnego np.:

 • opracowania konkretnego zagadnienia,
 • sporządzenia opinii prawnej,
 • skierowania konkretnie oznaczonej sprawy do sądu,
 • przygotowania projektu umowy
 • czy choćby przeprowadzenia szkolenia w danej dziedzinie.

Stała obsługa prawna - wynagrodzenie ryczałtowe

logo_final

Wariant ten, polecany jest w szczególności przedsiębiorcom. W ramach miesięcznego, indywidualnie uzgodnionego wynagrodzenia, Państwa firma otrzymuje stałą rzetelną i kompletną pomoc prawną w pełnym oczekiwanym zakresie.

Na jakie korzyści mogą Państwo liczyć?

 • szybki i stały dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej (gwarantujemy pomoc prawna najwyższej jakości, merytoryczne wsparcie we wszystkich sytuacjach, w tym również tych niestandardowych);
 • eliminowanie problemów prawnych już u podstaw (wielu trudnym sytuacjom prawnym można zapobiec poprzez czynności zapobiegawcze, takie jak wdrożenie właściwych procedur, przeprowadzenie szkoleń czy też dostosowanie dokumentacji)
 • bardzo dobry kontakt z Kancelarią (możliwość spotkania w kancelarii lub siedzibie firmy, a ponadto: kontakt telefoniczny, e-mail, komunikatory on-line). Informacje o postępie w powierzonych sprawach przesyłane są nadto w formie regularnych raportów;
 • możliwość bieżącego dostosowywania umowy do Państwa aktualnych potrzeb (dotyczy to w szczególności liczby godzin objętych ryczałtem; ponadto w toku współpracy, maja Państwo prawo w nieskrępowany sposób zawiesić/zakończyć współpracę);
 • pełna poufność (wszystkie przekazane nam dokumenty i informacje są bezpieczne – chronione są tajemnicą zawodową. Są przy tym przechowywane z najwyższą możliwą starannością.
 • dogodne warunki finansowe (tego rodzaju usługa dostępna jest już od 100 zł netto miesięcznie).

Obsługa prawna w oznaczonym przez Państwa obszarze

logo_final

Istnieje możliwość współpracy tylko w wybranym przez Państwa zakresie, np. w odniesieniu wyłącznie do:

 • windykacji,
 • doradztwa w określonym obszarze (np. prawo autorskie, prawo pracy, prawo umów)

W takim przypadku, przy większej ilości spraw danego rodzaju, istnieje możliwość ustalenia preferencyjnych warunków płatności.

Wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy

logo_final

Wariant ten zakłada, iż zapłata wynagrodzenia nastąpi pod warunkiem pomyślnego zakończenia danej sprawy.

Wynagrodzenie może zostać ustalone zarówno kwotowo, jak też jako wartość procentowa (np. jako procent od wyegzekwowanej należności).

Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w przypadku dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia oraz świadczeń pokrewnych. Decydując się na współpracę z Kancelarią, mają Państwo prawo liczyć na atrakcyjne warunki finansowe. Jest tak, ponieważ powierzając nam swoją sprawę, nie muszą Państwo finansować szeregu pośredników, którzy często występują przy zawieraniu umów o dochodzenie roszczeń.