Prawo pracy
Prawo pracy
Pomoc prawna we wszystkich sprawach dotyczących zatrudnienia

Prawnik w Toruniu - prawo pracy

- oferujemy pomoc dla pracodawców i pracowników w zakresie:

 • przygotowania pism skierowanych do pracownika lub pracodawcy (np. oświadczeń dotyczących rozwiązania umowy o pracę, wypowiedzeń warunków pracy oraz pism w postępowaniu sądowym)
 • opracowania porozumień, które mogą zostać zawarte z pracownikiem lub pracodawcą (np. rozwiązujące umowę o pracę, zmieniające warunki pracy i płacy)
 • sporządzania umów (np. umowy o pracę, umowy o finansowanie podnoszenia kwalifikacji, umowy o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności (NDA))
 • przygotowania wewnętrznych regulacji pracodawcy (np. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)
 • opiniowania zawartych umów oraz regulacji wewnątrzzakładowych i wypowiedzeń
 • doradztwa przy wprowadzaniu systemów czasu pracy oraz struktur płac
 • tworzenia systemów wynagradzania i premiowania
 • ochrony tajemnic i know-how pracodawcy
 • prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących mobbingu w miejscu pracy i dyskryminacji w zatrudnieniu
 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • prowadzenia rozmów z pracownikami lub pracodawcami, w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie
 • dochodzenia odszkodowań, świadczeń związanych ze stosunkiem pracy (w tym zapłaty zaległego wynagrodzenia lub wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych)
 • reprezentowania interesu pracodawcy lub pracownika w sporach przed sądami i organami administracji (w tym, w sprawach dotyczących zakazu konkurencji)
 • odpowiedzi na bieżące pytania i wątpliwości
Prawo spółek
Umowy i regulaminy
Prawo spadkowe
Kredyty frankowe
Ochrona RODO
PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJĄ BIZNES
Zostaw nam swój adres e-mail lub telefon a skontaktujemy się z Tobą.

  PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJA BIZNES
  ul. Gdańska 4A, lok. 4B, 87-100 Toruń
  poniedziałek - piątek: 9-16
  +48 739 199 006kancelaria@kancelaria-ciesielski.plUmów się na spotkanieZADZWOŃ
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram