Szkolenie RODO w Toruniu

Oferujemy dostosowanie do potrzeb klienta wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych. Mając jednak świadomość, że same procedury i dokumentacja to jeszcze nie wszystko – oferujemy również szkolenia, których zakres i treść uwzględnią faktyczną sytuację przedsiębiorstwa.

Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ciesielski z siedzibą przy ul. Gdańska 4A lok. B4 (87-100 Toruń), wpisana do CEiDG pod numerem NIP: 7393518825

Do kontaktu z administratorem danych służy adres e-mail:
kancelaria@kancelaria-ciesielski.pl

Polityka prywatności

Szkolenie RODO

Zakres usługi

Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Ciesielskiego specjalizuje się w problematyce ochrony danych osobowych.

Co to oznacza? Przede wszystkim oferujemy pełne, kompletne i profesjonalne wsparcie w procesie wprowadzania w życie wymogów stawianych przez RODO.

Czym jest RODO? Pod tym pojęciem kryje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Akt ten wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

Dlaczego RODO jest ważne? Nowe przepisy wprowadzają szereg bardzo poważnych zmian w dziedzinie ochrony danych osobowych. RODO wprowadza nową filozofię, nowy rodzaj podejścia do tego zagadnienia. W największym skrócie, dotychczas przepisy prawa jasno określały, jakie czynności, jakie kroki powinien podjąć administrator danych osobowych, by działać zgodnie z literą prawa. Od daty wejścia w życie RODO ustawodawca nie narzuca już gotowych rozwiązań. To administrator danych osobowych będzie miał obowiązek dokonać samodzielnej oceny: jakie dane osobowe, przetwarza, jakie jest związane z tym ryzyko. Na tej podstawie administrator powinien wprowadzić niezbędne środki (techniczne, organizacyjne, dotyczące dokumentacji, przeszkolenia personelu itd.)

Kogo obejmują obowiązki określone w RODO? Przepisy RODO w największym skrócie obejmą wszystkie te podmioty, które uczestniczą w przetwarzaniu danych osobowych. RODO będzie miało zastosowanie do podmiotów prywatnych i publicznych. Reguły RODO będą miały zastosowanie zarówno w mikro przedsiębiorstwach, jak też w organizacjach działających na masową skalę.

Jeśli nie mają Państwo pewności: czym dokładnie są dane osobowe, co się w nich mieści, co to znaczy, że są przetwarzane, czy należy stosować wymogi RODO i w jaki sposób – bez obaw. Wszystko to dokładnie wytłumaczymy.

RODO – czy jest się czego obawiać? RODO przynosi również zmianę w zakresie sankcji za naruszanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dotychczas, za naruszenia groziła głównie odpowiedzialność karna. Obecnie, naruszenia mają skutkować nałożeniem dotkliwych pieniężnych kar administracyjnych. Zapewniamy jednak, że z naszą pomocą, żadna z przykrych konsekwencji Państwa nie spotka.

Do kogo adresowana jest oferta Kancelarii? Oferujemy pomoc wszystkim podmiotom, niezależnie od ich statusu i formy działalności. Posiadamy doświadczenie z realizacji wdrożeń w takich branżach jak e-commerce, służba zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, działalność jednostek samorządu terytorialnego, działalność deweloperów i wiele innych.

Nasza dewiza jest następująca: wprowadzamy ochronę danych osobowych w taki sposób, by ochrona ta nie w żaden sposób nie naruszała Państwa głównej działalności, nie pochłaniała niepotrzebnie zasobów czasu i pieniędzy.

To co nas wyróżnia – zawsze dostosowujemy ofertę do Państwa rzeczywistych potrzeb.

Nasze czynności obejmują:

I Szkolenie RODO

Oferujemy możliwość przeprowadzenia fachowych szkoleń. Najważniejsze informacje dotyczące szkoleń są następujące:

– szkolenie standardowo trwa 5 godzin.

– szkolenie przeprowadzone może zostać w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie. W grę wchodzą zarówno dni robocze, jak też soboty. Szkolenie może zostać przeprowadzone w godzinach pracy organizacji, jak też w porze popołudniowej/wieczornej.

– szkolenie dedykowane jest do dowolnej liczby odbiorców. Najlepsze rezultaty osiągane są w grupach do 15 – 20 osób. Taka liczba uczestników pozwala wprowadzić w życie elementy warsztatowe, daje szansę na dialog pomiędzy prowadzącym a uczestnikami.

– w trakcie szkolenia przedstawiamy wszystkie ważne zagadnienia, obrazując je przykładami praktycznymi.

– przekazujemy wiedzę w sposób przystępny i przyjazny odbiorcy. Tam, gdzie to tylko możliwe unikamy trudnych, złożonych prawniczych sformułowań.

– szkolenie obejmuje także część otwartą, w toku której uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, przedstawiania swoich wątpliwości czy choćby problematycznych sytuacji ze swojej bieżącej pracy.

– co istotne – na Państwa życzenie, standardowy program szkolenia może zostać zmodyfikowany. W szczególności, na Państwa życzenia przedmiotem szkolenia mogą stać się inne zagadnienia, aniżeli objęte nowelizacją przepisów.

– po zakończeniu szkolenia, każdy uczestnik otrzymuje w formie elektronicznej przydatne materiały, które pozwolą utrwalić zdobytą wiedzę.

Nasze doświadczenia dotyczące szkoleń w zakresie RODO są dotychczas bardzo pozytywne. Przede wszystkim dzięki szkoleniu udaje się rozwiać wiele mitów i niedopowiedzeń dotyczących nowej regulacji. Uczestnicy szkoleń kończą je z przekonaniem, że wprowadzanie zmian w życie wcale nie musi być trudne.

Zobacz również pomoc dla Frankowiczów.

Dalsze czynności:

II Audyt i wdrożenie właściwych rozwiązań

Niezależnie od powyższego, oferujemy możliwość kompleksowego wprowadzenia rozwiązań RODO w Państwa organizacji.

Przez powyższe rozumiemy przede wszystkim:

ocenę aktualnie stosowanych rozwiązań pod kątem zgodności z prawem (To bardzo ważny krok. W pierwszej kolejności musimy ustalić, z jakiego poziomu wiedzy, procedur i stosowanych rozwiązań zaczynamy. Może się np. okazać, że Państwa aktualne działania w pewnej mierze wypełniają już wymogi nowych przepisów i zmiany nie będą rewolucyjne)
ocenę ryzyka. Ocena ta obejmuje:

– wyraźne określenie jakie dane są przetwarzane

– ustalenia, czy i w jakim zakresie przedmiotem przetwarzania są dane wrażliwe

– doprecyzowanie jakie są zagrożenia dla przetwarzania danych (np. nieuprawniony dostęp, pożar, zalanie itd.)

– ustalenie, jakie mogą być w poszczególnych przypadkach konsekwencje wystąpienia tych zagrożeń zarówno dla działalności organizacji, jej przedstawicieli oraz osób, których dane te dotyczą

– określenie, jakie formy zabezpieczenia są stosowane i jaka jest ich przewidywana skuteczność

– wskazanie procedury kryzysowej, ustalenie kroków zaradczych i naprawczych

opracowanie pełnej, niezbędnej dokumentacji (oświadczeń, upoważnień, rejestrów czynności przetwarzania, polityk, instrukcji i innych koniecznych)
stworzenie właściwych procedur postępowania i wiele więcej

Sprawdź też dochodzenie i odzyskiwanie odszkodowań dla klientów indywidualnych.

Profesjonalizm i doświadczenie

Pozostałe obszary praktyki

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych, zarówno w formie jednorazowych zleceń, jak i stałej obsługi prawnej.

01. Wiedza
i doświadczenie

Mimo wielu lat doświadczeń, pomimo udokumentowanych sukcesami umiejętności, stale dążymy do rozwoju. Każdego dnia rozwijamy naszą wiedzę, szukamy inspiracji. Wszystko po to, by zapewnić naszym Klientom najwyższą jakość współpracy.

02. Filozofia
i wartości

Centrum naszych zainteresowań jest Klient i jego potrzeby. Nasza praca, to przekazywanie i wprowadzenie w życie dobrych praktyk. Stosujemy najwyższe reguły poufności.

03. Uczciwość
i niezawodność

Nasze kompetencje, profesjonalizm i doświadczenie pozwalają nam świadczyć usługi najwyższej jakości. Każdą sprawę traktujemy w sposób indywidualny. Jesteśmy terminowi. Zawsze dotrzymujemy słowa. Dbamy o zachowanie najwyższych standardów.

04. Innowacyjne
rozwiązania

Poznając problematykę poszczególnych spraw znajdujemy inspirację do poszukiwania nowych wyzwań zawodowych. Nasza praca, to przekazywanie dobrych praktyk oraz ciągły, efektywny rozwój.

Innowacyjne rozwiązania, indywidualne traktowanie

Poznaj nas

Kancelaria zapewnia pełny zakres profesjonalnej obsługi prawnej. Misją Kancelarii jest świadczenie usług najwyższej jakości, indywidualnie dostosowanych do potrzeb Klienta.

Jesteśmy grupą ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. W trosce o najwyższą jakość usług zebraliśmy wszechstronny zespół.

Doradzamy, pomagamy, negocjujemy, piszemy umowy, konsultujemy, opiniujemy, składamy pisma, kierujemy pozwy, reprezentujemy przed sądami i urzędami, odzyskujemy pieniądze i dobre imię klienta.

Do tego – podobno – podajemy całkiem dobrą kawę.

PRZEPIS NA UDANĄ WSPÓŁPRACĘ

Podejście do klienta
Wiedza i doświadczenie
Profesjonalizm
Partnerstwo
Znajomość potrzeb
Klienci o nas

Referencje

Zobacz, co mówią o nas nasi Klienci, jesteśmy znani z robienia tego, co mówimy, dążąc do jak najszybszego uzyskania korzystnych wyników dla swoich Klientów.

Profesjonalizm i doświadczenie

Najnowsze wpisy

Jeśli interesujesz się daną dziedziną prawa lub szukasz informacji, która cię interesuje, zapraszamy do śledzenia naszych wpisów

Wczoraj Sąd Najwyższy wydał uchwałę, która pomoże z Twoim kredytem! Jest to dobra informacja dla osób posiadających kredyt frankowy. Aby kred...

Jak wygląda rozprawa? Jak się do niej przygotować? O co może spytać sąd?

Czy warto obawiać się rozprawy sądowej z bankiem? Nie. Nie należy obawiać się takiej rozprawy. Nam (prawnikom, którzy bywają na sali rozpraw n...

Ugoda w sprawach frankowych

Ugoda w sprawach frankowych – czyli co proponują Banki?   Co raz lepsza świadomość prawna Kredytobiorców. Korzystne rozstrzygnięcia sąd...