Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Ciesielskiego oferuje profesjonalne wsparcie we wszystkich aspektach prowadzonej (lub dopiero zamierzonej) przez Państwa działalności.

Doświadczenie

Doświadczenie

Niezbędną wiedzę i doświadczenie w obsłudze prawnej i windykacji należności nabyliśmy dzięki świadczeniu usług na rzecz firm z wielu branż. Mieliśmy przyjemność obsługiwać przedsiębiorców działających w różnych obszarach, reprezentujących różne potrzeby. W tym czasie nabyliśmy również niezbędne doświadczenie procesowe.

Rozwój

Rozwój

W ramach współpracy nie poprzestajemy wyłącznie na rozwiązaniu doraźnych problemów. Proponujemy modelowe rozwiązania, konstruujemy wzorce postępowania, sugerujemy właściwe mechanizmy działania - wszystko po to, by wesprzeć Państwa firmę w dalszym rozwoju.

Terminowość

Terminowość

Zdanie "czas to pieniądz" nie jest dla nas pustym frazesem. Doskonale wiemy, jak wielką rolę w biznesie odgrywa zdolność szybkiego podejmowania decyzji oraz bezzwłocznego reagowania na zmieniające się okoliczności. Dlatego też, działania Kancelarii cechuje nie tylko fachowość, ale również sprawność i terminowość.

Partnerstwo

Partnerstwo

W relacjach z Klientami stawiamy na partnerskie relacje. W naszej Kancelarii nigdy nie poczują się Państwo potraktowani jak petenci. Takie podejście nie tylko zwiększa komfort współpracy. Pozwala przede wszystkim na szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb i problemów Państwa przedsiębiorstwa.

Działalność Kancelarii dotyczy w szczególności takich zagadnień jak:

Fachowa pomoc z zakresu prawa budowlanego

logo_final

Fachowa pomoc z zakresu prawa budowlanego

Pomagamy wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego oraz budowlanego, a w szczególności:

– inwestorom

– deweloperom

– wykonawcom

– konsorcjom

– dostawcom

Czym się zajmujemy?

– przygotowujemy umowy, porozumienia, aneksy, ugody

– opiniujemy akty prawne

– negocjujemy

– dochodzimy zapłaty

– chronimy interesy w postępowaniach administracyjnych

– reprezentujemy klientów w toku postępowań sądowych

– odzyskujemy należności od ubezpieczycieli

Działamy na terenie całego kraju.

Ochrona danych osobowych

logo_final

Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Ciesielskiego specjalizuje się w problematyce ochrony danych osobowych.

Szerzej na ten temat – w zakładce RODO 2018

Pomoc w założeniu biznesu

logo_final

W ramach współpracy, nasza Kancelaria przedstawi najbardziej korzystne dla Państwa warianty prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wskażemy najbardziej optymalne opcje, biorąc pod uwagę m.in. takie czynniki jak:

 • koszty założenia działalności,
 • koszty bieżącego funkcjonowania firmy,
 • ryzyko gospodarcze,
 • zasady odpowiedzialności za ewentualne przyszłe zobowiązania oraz
 • kwestię podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Stosownie do potrzeb:

 1. przeanalizujemy Państwa pomysł na biznes, pod kątem występowania ryzyk prawnych;
 2. opracujemy dokumenty niezbędne do założenia działalności (np. tekst umowy spółki);
 3. dokonamy niezbędnych zgłoszeń we właściwych rejestrach i urzędach;
 4. przygotujemy wzorcową dokumentację w wymaganym prawem zakresie;
 5. dokonamy przeszkolenia personelu;
 6. wesprzemy w procesie poszukiwania finansowania (w tym dotacji z UE).

Dopełnimy równocześnie wszelkich innych niezbędnych formalności.

Skuteczna windykacja

logo_final

Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Ciesielskiego posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu windykacji.

Oferujemy kompleksową obsługę wierzytelności, na wszystkich etapach sprawy:

 • przedsądowym: wezwania do zapłaty, monity, ponaglenia kierowane wszystkimi dostępnymi kanałami;
 • sądowym: fachowe poprowadzenie sprawy sądowej, przygotowanie pozwu, niezbędnych pism procesowych, udział w rozprawach, wykazanie przed sądem zasadności dochodzonego roszczenia;
 • egzekucyjnym: skierowanie sprawy do egzekucji, dobór właściwych organów egzekucyjnych, nadzór nad egzekucją, aktywne działania zmierzające do zaspokojenia dochodzonych należności.

Gwarantujemy stały dostęp do aktualnych danych dotyczących prowadzonych postępowań. W regularnie dostarczanych raportach odnajdą Państwo najświeższe informacje na temat oddanych do windykacji spraw, w tym również szczegółowy rejestr podjętych oraz planowanych czynności.

Prawo pracy w przedsiębiorstwie

logo_final

Prawo pracy nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki.

Obowiązek wdrożenia określonych reguł i procedur, nakaz uchwalenia wymaganych aktów to jedynie przykłady trudności, z którymi muszą się mierzyć pracodawcy w toku bieżącej działalności. Dodatkowo, szczególnie ważną kwestią w praktyce okazują sprawy personalne.
Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Ciesielskiego świadczy kompleksowe usługi w zakresie stosowania prawa pracy w przedsiębiorstwie. W czasie współpracy, gwarantujemy naszym Klientom, pełne merytoryczne wsparcie, obejmujące m.in.:

 • przygotowania wymaganej prawem dokumentacji wewnątrzzakładowej,
 • wdrożenie właściwych procedur,
 • przygotowanie aktów chroniących interes pracodawcy (np. odpowiedzialność za mienie, zakaz konkurencji, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa),
 • opiniowanie czynności zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
 • konsultacje prawne dotyczące innych zamierzeń pracodawcy (połączenie, podział zakładu pracy, zwolnienia grupowe, restrukturyzacja, zmiana przedmiotu działalności oraz wiele innych).

Ponadto, dzięki bogatemu doświadczeniu w tej dziedzinie, możemy zapewnić należytą reprezentację Państwa firmy w sporach z pracownikami (dotyczy to zarówno sporów indywidualnych, jak też zbiorowych).

Wsparcie dla e-commerce

logo_final

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów oferujących swe towary i usługi za pośrednictwem sieci.

Dzięki nabytej w ten sposób wiedzy, możemy zaproponować Państwu następujące usługi:

 • opracowanie zgodnej z prawem, wolnej od klauzul niedozwolonych dokumentacji (regulamin sklepu, polityka prywatności, dokumentacja sprzedażowa, umowy z dostawcami/kontrahentami);
 • weryfikacja struktury i zawartości serwisów internetowych pod kątem zgodności z wymogami prawa;
 • kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych, w tym wdrożenie niezbędnych procedur i sporządzenie dokumentacji;
 • opracowanie zgodnych z prawem mechanizmów rozpoznawania reklamacji i innych roszczeń ze strony klientów;
 • przeciwdziałanie czynom nieuczciwej konkurencji;
 • ochrona praw autorskich oraz praw własności intelektualnej
 • prawne wsparcie w trakcie realizacji kampanii reklamowych, działań promocyjnych oraz konkursów.

Rozwiązania prokonsumenckie

logo_final

Każdy podmiot nawiązujący stosunki prawne z konsumentami, powinien dostosować wykorzystywane przez siebie rozwiązania do wymogów stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz ukształtowaną praktykę.

Wychodząc na przeciw powyższemu,proponujemy zestaw skutecznych rozwiązań prokonsumenckich. Oferujemy w szczególności:

 • dostosowanie dotychczasowych procedur do wymogów prawa;
 • eliminację wszelkich klauzul, które są lub mogą zostać uznane za niedozwolone w obrocie konsumenckim (powyższe dotyczy m.in. stosowanych regulaminów, ofert, formularzy, wzorów oświadczeń, zawartości stron internetowych oraz wielu innych);
 • efektywne szkolenie personelu, mającego bezpośrednią styczność z konsumentami;
 • wparcie w procesie rozpoznawania reklamacji, zgłoszeń z rękojmi oraz pokrewnych.

Współpraca z Kancelarią nie tylko minimalizuje ryzyko wystąpienia sankcji ze strony organów państwowych oraz organizacji prokonsumenckich. Daje przede wszystkim możliwość budowy wizerunku firmy uczciwej, rzetelnej, dbającej o prawa wszystkich uczestników obrotu, także tych słabszych.

Prawo umów

logo_final

Nasza Kancelaria oferuje pełne wsparcie prawne w obszarze umów cywilnoprawnych.

Oferujemy pomoc na wszystkich etapach tj.

 • opiniujemy przedstawione projekty umów
 • redagujemy od podstaw teksty umów (przekuwamy na fachowy język prawny Państwa pomysły i inicjatywy)
 • aktywnie uczestniczymy w negocjacjach
 • służymy radą, doradzamy na etapie wykonywania umów
 • wspieramy w dochodzeniu roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych
 • oferujemy wsparcie w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy.

Kancelaria radcy prawnego oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w Toruniu podmiotów gospodarczych, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Naszą ofertę kierujemy również do stowarzyszeń, fundacji, klubów i związków sportowych.

Radcy prawni w Toruniu zajmują się udzielaniem pojedynczych, doraźnych porad prawnych, jak i całościową obsługą prawną przedsiębiorców, którzy funkcjonują w obrocie gospodarczym. Reprezentujemy naszych Klientów sporach sądowych oraz przed organami administracji.

Specjalizujemy się między innymi w windykacji w Toruniu. Sami prowadzimy działalność gospodarczą i doskonale rozumiemy, że są sytuacje, w których bardzo trudno jest bez pomocy prawnika odzyskać swoje należności. W sprawach windykacyjnych działamy szybko i skutecznie w ramach obowiązującego porządku prawnego.

Prawnik e-commerce w Toruniu to kolejna usługa, która z pewnością przyda się każdej firmie, niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju obecnie się znajduje. Nasze wieloletnie doświadczenie powoduje, że jesteśmy w stanie udzielić pomocy prawnej każdemu podmiotowi, który oferuje swoje towary i usługi za pośrednictwem Internetu. Dzięki naszej pomocy będziecie mogli mieć Państwo pewność, że wasza dokumentacja oraz serwis internetowy są w pełni zgodne z prawem. Pomożemy również Państwu w sprawach dotyczących reklamacji i roszczeń ze strony klientów.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Gwarantujemy profesjonalizm i wszechstronną pomoc prawną. Dzięki naszym usługom Państwa firma będzie lepiej funkcjonowała, a Państwo będą mieli pewność, że wszelkie podjęte przez Państwa działania związane z jej rozwojem są w pełni legalne.

Oferujemy również pomoc w zakresie szkolenia RODO – zobacz.