Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Ciesielskiego oferuje profesjonalne wsparcie we wszystkich aspektach prowadzonej (lub dopiero zamierzonej) przez Państwa działalności.

Doświadczenie

Doświadczenie

Niezbędną wiedzę i doświadczenie w obsłudze prawnej i windykacji należności nabyliśmy dzięki świadczeniu usług na rzecz firm z wielu branż. Mieliśmy przyjemność obsługiwać przedsiębiorców działających w różnych obszarach, reprezentujących różne potrzeby. W tym czasie nabyliśmy również niezbędne doświadczenie procesowe.

Rozwój

Rozwój

W ramach współpracy nie poprzestajemy wyłącznie na rozwiązaniu doraźnych problemów. Proponujemy modelowe rozwiązania, konstruujemy wzorce postępowania, sugerujemy właściwe mechanizmy działania - wszystko po to, by wesprzeć Państwa firmę w dalszym rozwoju.

Terminowość

Terminowość

Zdanie "czas to pieniądz" nie jest dla nas pustym frazesem. Doskonale wiemy, jak wielką rolę w biznesie odgrywa zdolność szybkiego podejmowania decyzji oraz bezzwłocznego reagowania na zmieniające się okoliczności. Dlatego też, działania Kancelarii cechuje nie tylko fachowość, ale również sprawność i terminowość.

Partnerstwo

Partnerstwo

W relacjach z Klientami stawiamy na partnerskie relacje. W naszej Kancelarii nigdy nie poczują się Państwo potraktowani jak petenci. Takie podejście nie tylko zwiększa komfort współpracy. Pozwala przede wszystkim na szybkie i efektywne diagnozowanie potrzeb i problemów Państwa przedsiębiorstwa.

Działalność Kancelarii dotyczy w szczególności takich zagadnień jak:

Ochrona danych osobowych

logo_final

Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Ciesielskiego specjalizuje się w problematyce ochrony danych osobowych.

Szerzej na ten temat – w zakładce RODO 2018

Pomoc w założeniu biznesu

logo_final

W ramach współpracy, nasza Kancelaria przedstawi najbardziej korzystne dla Państwa warianty prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wskażemy najbardziej optymalne opcje, biorąc pod uwagę m.in. takie czynniki jak:

 • koszty założenia działalności,
 • koszty bieżącego funkcjonowania firmy,
 • ryzyko gospodarcze,
 • zasady odpowiedzialności za ewentualne przyszłe zobowiązania oraz
 • kwestię podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Stosownie do potrzeb:

 1. przeanalizujemy Państwa pomysł na biznes, pod kątem występowania ryzyk prawnych;
 2. opracujemy dokumenty niezbędne do założenia działalności (np. tekst umowy spółki);
 3. dokonamy niezbędnych zgłoszeń we właściwych rejestrach i urzędach;
 4. przygotujemy wzorcową dokumentację w wymaganym prawem zakresie;
 5. dokonamy przeszkolenia personelu;
 6. wesprzemy w procesie poszukiwania finansowania (w tym dotacji z UE).

Dopełnimy równocześnie wszelkich innych niezbędnych formalności.

Prawny audyt przedsiębiorstwa (eliminacja ryzyk)

logo_final

Jesteśmy gotowi poddać gruntownej analizie stosowane w Państwa przedsiębiorstwie procedury, zasady postępowania, stosowane dokumenty oraz inne elementy codziennego funkcjonowania firmy.

Dzięki temu, będziemy w stanie zaproponować najbardziej optymalne rozwiązania dotyczące m.in.:

 1. dokumentowania sprzedaży
 2. obsługi posprzedażowej
 3. obiegu dokumentów
 4. ochrony danych osobowych
 5. przestrzegania prawa pracy
 6. zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych
 7. ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 8. praw autorskich oraz pokrewnych

Innymi słowy, dzięki gruntownej analizie funkcjonowania Państwa firmy, zaproponujemy rozwiązania chroniące przed wystąpieniem najbardziej istotnych i dolegliwych zagrożeń prawnych.

Skuteczna windykacja

logo_final

Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Ciesielskiego posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu windykacji.

Oferujemy kompleksową obsługę wierzytelności, na wszystkich etapach sprawy:

 • przedsądowym: wezwania do zapłaty, monity, ponaglenia kierowane wszystkimi dostępnymi kanałami;
 • sądowym: fachowe poprowadzenie sprawy sądowej, przygotowanie pozwu, niezbędnych pism procesowych, udział w rozprawach, wykazanie przed sądem zasadności dochodzonego roszczenia;
 • egzekucyjnym: skierowanie sprawy do egzekucji, dobór właściwych organów egzekucyjnych, nadzór nad egzekucją, aktywne działania zmierzające do zaspokojenia dochodzonych należności.

Gwarantujemy stały dostęp do aktualnych danych dotyczących prowadzonych postępowań. W regularnie dostarczanych raportach odnajdą Państwo najświeższe informacje na temat oddanych do windykacji spraw, w tym również szczegółowy rejestr podjętych oraz planowanych czynności.

Prawo pracy w przedsiębiorstwie

logo_final

Prawo pracy nakłada na przedsiębiorców liczne obowiązki.

Obowiązek wdrożenia określonych reguł i procedur, nakaz uchwalenia wymaganych aktów to jedynie przykłady trudności, z którymi muszą się mierzyć pracodawcy w toku bieżącej działalności. Dodatkowo, szczególnie ważną kwestią w praktyce okazują sprawy personalne.
Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Ciesielskiego świadczy kompleksowe usługi w zakresie stosowania prawa pracy w przedsiębiorstwie. W czasie współpracy, gwarantujemy naszym Klientom, pełne merytoryczne wsparcie, obejmujące m.in.:

 • przygotowania wymaganej prawem dokumentacji wewnątrzzakładowej,
 • wdrożenie właściwych procedur,
 • przygotowanie aktów chroniących interes pracodawcy (np. odpowiedzialność za mienie, zakaz konkurencji, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa),
 • opiniowanie czynności zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
 • konsultacje prawne dotyczące innych zamierzeń pracodawcy (połączenie, podział zakładu pracy, zwolnienia grupowe, restrukturyzacja, zmiana przedmiotu działalności oraz wiele innych).

Ponadto, dzięki bogatemu doświadczeniu w tej dziedzinie, możemy zapewnić należytą reprezentację Państwa firmy w sporach z pracownikami (dotyczy to zarówno sporów indywidualnych, jak też zbiorowych).

Wsparcie dla e-commerce

logo_final

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów oferujących swe towary i usługi za pośrednictwem sieci.

Dzięki nabytej w ten sposób wiedzy, możemy zaproponować Państwu następujące usługi:

 • opracowanie zgodnej z prawem, wolnej od klauzul niedozwolonych dokumentacji (regulamin sklepu, polityka prywatności, dokumentacja sprzedażowa, umowy z dostawcami/kontrahentami);
 • weryfikacja struktury i zawartości serwisów internetowych pod kątem zgodności z wymogami prawa;
 • kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych, w tym wdrożenie niezbędnych procedur i sporządzenie dokumentacji;
 • opracowanie zgodnych z prawem mechanizmów rozpoznawania reklamacji i innych roszczeń ze strony klientów;
 • przeciwdziałanie czynom nieuczciwej konkurencji;
 • ochrona praw autorskich oraz praw własności intelektualnej
 • prawne wsparcie w trakcie realizacji kampanii reklamowych, działań promocyjnych oraz konkursów.

Rozwiązania prokonsumenckie

logo_final

Każdy podmiot nawiązujący stosunki prawne z konsumentami, powinien dostosować wykorzystywane przez siebie rozwiązania do wymogów stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz ukształtowaną praktykę.

Wychodząc na przeciw powyższemu,proponujemy zestaw skutecznych rozwiązań prokonsumenckich. Oferujemy w szczególności:

 • dostosowanie dotychczasowych procedur do wymogów prawa;
 • eliminację wszelkich klauzul, które są lub mogą zostać uznane za niedozwolone w obrocie konsumenckim (powyższe dotyczy m.in. stosowanych regulaminów, ofert, formularzy, wzorów oświadczeń, zawartości stron internetowych oraz wielu innych);
 • efektywne szkolenie personelu, mającego bezpośrednią styczność z konsumentami;
 • wparcie w procesie rozpoznawania reklamacji, zgłoszeń z rękojmi oraz pokrewnych.

Współpraca z Kancelarią nie tylko minimalizuje ryzyko wystąpienia sankcji ze strony organów państwowych oraz organizacji prokonsumenckich. Daje przede wszystkim możliwość budowy wizerunku firmy uczciwej, rzetelnej, dbającej o prawa wszystkich uczestników obrotu, także tych słabszych.

Prawo umów

logo_final

Nasza Kancelaria oferuje pełne wsparcie prawne w obszarze umów cywilnoprawnych.

Oferujemy pomoc na wszystkich etapach tj.

 • opiniujemy przedstawione projekty umów
 • redagujemy od podstaw teksty umów (przekuwamy na fachowy język prawny Państwa pomysły i inicjatywy)
 • aktywnie uczestniczymy w negocjacjach
 • służymy radą, doradzamy na etapie wykonywania umów
 • wspieramy w dochodzeniu roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych
 • oferujemy wsparcie w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy.

Kancelaria radcy prawnego oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w Toruniu podmiotów gospodarczych, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Naszą ofertę kierujemy również do stowarzyszeń, fundacji, klubów i związków sportowych.

Radcy prawni w Toruniu zajmują się udzielaniem pojedynczych, doraźnych porad prawnych, jak i całościową obsługą prawną przedsiębiorców, którzy funkcjonują w obrocie gospodarczym. Reprezentujemy naszych Klientów sporach sądowych oraz przed organami administracji.

Specjalizujemy się między innymi w windykacji w Toruniu. Sami prowadzimy działalność gospodarczą i doskonale rozumiemy, że są sytuacje, w których bardzo trudno jest bez pomocy prawnika odzyskać swoje należności. W sprawach windykacyjnych działamy szybko i skutecznie w ramach obowiązującego porządku prawnego.

Prawnik e-commerce w Toruniu to kolejna usługa, która z pewnością przyda się każdej firmie, niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju obecnie się znajduje. Nasze wieloletnie doświadczenie powoduje, że jesteśmy w stanie udzielić pomocy prawnej każdemu podmiotowi, który oferuje swoje towary i usługi za pośrednictwem Internetu. Dzięki naszej pomocy będziecie mogli mieć Państwo pewność, że wasza dokumentacja oraz serwis internetowy są w pełni zgodne z prawem. Pomożemy również Państwu w sprawach dotyczących reklamacji i roszczeń ze strony klientów.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Gwarantujemy profesjonalizm i wszechstronną pomoc prawną. Dzięki naszym usługom Państwa firma będzie lepiej funkcjonowała, a Państwo będą mieli pewność, że wszelkie podjęte przez Państwa działania związane z jej rozwojem są w pełni legalne.

Oferujemy również pomoc w zakresie szkolenia RODO – zobacz.