Prezydent podpisał ustawę. Tarcza antykryzysowa – ostateczne założenia, aktualne zasady pomocy (01.04.2020 r.)

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta wczoraj, tj. 31.03.2020 r. Ustawa wcho...
Czytaj więcej