Prawo spółek
Pomoc prawnika w zakresie obsługi spółek, fundacji, stowarzyszeń

Zakładanie i doradztwo prawne dla spółek - prawnik w Toruniu

- oferujemy pomoc w zakresie:

 • rejestrowania spółek, fundacji oraz stowarzyszeń
 • przygotowania umowy spółki, statutu spółki oraz innych wymaganych ustawą dokumentów
 • bieżącej obsługi spółek, fundacji oraz stowarzyszeń
 • wsparcia prawnego zarówno dla istniejących na rynku podmiotów, jak też dla osób planujących założyć swoją działalność
 • wyboru optymalnej formy działalności
 • aktualizacji umowy spółki oraz statutu spółki
 • reprezentowania przed sądami i urzędami
 • uzyskania koncesji i zezwoleń
 • opracowania umów, porozumień, uchwał, kontraktów dla pracowników, wspólników, członków zarządu i innych osób związanych ze spółką
 • doradztwa prawnego w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółki,
 • przygotowania umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji
 • rozliczeń pomiędzy wspólnikami
 • wprowadzania korzystnych podatkowo mechanizmów wypłaty środków ze spółki przez wspólników
 • analiz i negocjacji w bieżącej działalności spółek
 • przeprowadzenia koniecznych zmian (w składzie spółki, umów, kapitału, połączenia, przekształcenia lub innych koniecznych)
 • opracowywania zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli
 • obsługi zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • wszczynania postępowań przymuszających przed sądem rejestrowy;
 • sporządzania wniosków o ogłoszenie upadłości
 • reprezentowania w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • zawieszenia działalności
 • zamknięcia działalności
Prawo pracy
Prawo pracy
Umowy i regulaminy
Prawo spadkowe
Kredyty frankowe
Ochrona RODO
PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJĄ BIZNES
Zostaw nam swój adres e-mail lub telefon a skontaktujemy się z Tobą.

  PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJA BIZNES
  ul. Gdańska 4A, lok. 4B, 87-100 Toruń
  poniedziałek - piątek: 9-16
  +48 739 199 006kancelaria@kancelaria-ciesielski.plUmów się na spotkanieZADZWOŃ
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram