ULGA NA ZABYTKI – Ostatnia szansa na inwestycje, cz. 2

W poprzednim artykule [dostępnym tutaj] opisałem czym jest ulga na zabytki, w tym:

 1. główne założenia ulgi,
 2. odpowiedziałem na pytanie komu przysługuje ulga,
 3. opisałem przypadki, w których ulga nie przysługuje,
 4. przedstawiłem zmiany, jakie niebawem nastąpią.

 

W drugiej i ostatniej części chciałbym przedstawić kilka praktycznych przykładów. Na końcu wpisu znaleźć można słowniczek pozwalający na lepsze zrozumienie pojęć stosowanych w ustawie.

 

 

 1. Co trzeba zrobić, aby otrzymać ulgę?

 

W przypadku poniesienia wydatków na roboty konserwatorskie, restauratorskie czy budowlane, należy:

– być właścicielem bądź współwłaścicielem zabytku w momencie wydatkowania,

– posiadać pisemne zalecenia konserwatorskie lub pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków,

– wykazać, że poniesione wydatki są stwierdzone fakturą VAT wydaną przez podatnika nie korzystającego z tej ulgi.

 

W przypadku funduszu remontowego należy:

– być właścicielem bądź współwłaścicielem zabytku w momencie wpłaty,

– posiadać dokument potwierdzający dokonanie wpłaty na rzecz wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej.

 

 

 1. Zastosowanie ulgi

 

 • Wpłaty na fundusz remontowy, wydatki na prace konserwatorskiea, restauratorskieb lub roboty budowlaned – odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym wydatki zostały poniesione,

 

 • Wydatki na nabycie zabytku nieruchomegoe – odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym po raz pierwszy na rzecz tego zabytku nieruchomego poniesiono wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

 

Ważne uwagi praktyczne:

 

 • Jeżeli kwota rocznego dochodu/przychodu jest niższa niż kwota przysługującego odliczenia, podatnik może odliczać kwotę nieznajdującą pokrycia w rocznym dochodzie/przychodzie maksymalnie przez aż sześć kolejnych lat. Termin ten liczy się od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia po raz pierwszy.
 • Małżeństwa między którymi istnieje wspólność majątkowa ulga może być odliczana w częściach równych lub w innej, przyjętej przez nich proporcji. Nie ma znaczenia, czy dokument potwierdzający poniesienie wydatku został wystawiony na jednego z nich bądź na obojga małżonków.

 

 1. Przykłady zastosowania ulgi:

 

Przykład 1

Jesteś właścicielem budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków. W aktualnym roku dokonujesz wpłaty na rzecz funduszu spółdzielni mieszkaniowej w wysokości 10 000 zł.

 

Za ten rok składasz zeznanie podatkowe, w którym uwzględniasz dochód w wysokości 50 000 zł. Uwzględniając ulgę na zabytki odliczasz od podstawy opodatkowania 50% wartości wpłaconej na rzecz funduszu remontowego

 

Ulga w tym przypadku wynosi 5 000 zł.

10 000 x 50% = 5 000

Zobowiązuje Cię to do zapłacenia 45 000 zł podatku.

50 000 – 5 000 = 45 000

Uzyskana korzyść podatkowa to 5 000 zł.

           

Przykład 2

 

Jesteś właścicielem budynku wpisanego do rejestru zabytków, który zakupiłeś/aś w 2022 r. Za pozwoleniem konserwatora zabytków dokonujesz prac remontowo-konserwatorskich w budynku. Budynek ma powierzchnię 800 m2.

 

W ramach prac, otrzymujesz fakturę VAT opiewającą na 50 000 zł.

Zakup budynku wyniósł 700 000 zł.

 

W zeznaniu podatkowym zgłaszasz odliczenie wydatków na prace konserwatorsko-remontowe w wysokości 25 000 zł.

50 000 zł x 50% = 25 000 zł

 

A także odliczasz koszt poniesiony na zakup zabytku w wysokości 400 000 zł.

500 zł(podstawa) x 800 m2 = 400 000 zł

 

Całkowita ulga w tym przypadku wynosi 425 000 zł.

Poniesione koszty zakupu oraz przeprowadzenia remontu to 750 000 zł.

750 000 zł – 425 000 zł = 325 000 zł

Jedynie mniejsza część wydatkowanych pieniędzy zostanie poza podstawą ulgi podatkowej, tj. 325 000 zł.

 

SŁOWNICZEK

 1. Prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań,
 2. Prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części oraz dokumentowanie tych działań,
 3. Powierzchnia użytkowa – powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjątkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybów dźwigowych). Powierzchnie pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m – powierzchnię tę pomija się,
 4. Roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku,
 5. Zabytek nieruchomy – dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, a zwłaszcza kopalnie, huty, elektrownie i inne zakłady przemysłowe.

 

Michał Korytko

prawnik

 

Wpis ma charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej. Każda sprawa musi być oceniana indywidualnie, zaś artykuł stanowi wyrażenie opinii, poglądów i innych informacji o charakterze ogólnym autora wpisu. W związku z powyższym autor lub Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za działania i zaniechania odbiorców artykułu.

 

Najnowsze wpisy

Kategorie

Kategorie

25 czerwca, 2024
Czy dotyczą mnie Standardy Ochrony Małoletnich? Przedsiębiorco! Sprawdź co musisz zrobić żeby wprowadzić Standardy Ochrony Małoletnich w swojej firmie!
21 czerwca, 2024
Czy dotyczą mnie Standardy Ochrony Małoletnich?
1 2 3 24
PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJĄ BIZNES
Zostaw nam swój adres e-mail lub telefon a skontaktujemy się z Tobą.

  PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJA BIZNES
  ul. Gdańska 4A, lok. 4B, 87-100 Toruń
  poniedziałek - piątek: 9-16
  +48 739 199 006kancelaria@kancelaria-ciesielski.plUmów się na spotkanieZADZWOŃ
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram