Tarcza finansowa – nowe szanse dla firm

W ostatnich dniach, uwaga przedsiębiorców skupiła się na rozwiązaniach tzw. tarczy antykryzysowej (oraz jej nowej, projektowanej wersji).

Warto pamiętać o innych niż opisane powyżej opcjach wsparcia.

Na omówienie zasługuje program “Tarcza Finansowa PFR”

Dla kogo Tarcza Finansowa?

Program PFR skierowany jest zarówno do mikroprzedsiębiorstw, jak i do małych, średnich i dużych firm. Tarcza finansowa nie obejmie samozatrudnionych, czyli przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Podstawowe zasady tarczy

Program “Tarcza Finansowa PFR” dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, których lista zostanie niebawem opublikowana (obecnie nie znamy dokładnej daty).

Program dla Dużych Firm będzie obsługiwany za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego. Złożenie wstępnego wniosku jest możliwe już teraz, a szczegółowe zasady kwalifikacji i możliwego finansowania będą przekazywane firmom indywidualnie przez PFR po pogłębionej analizie sytuacji finansowej i potrzeb.

Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu.

Jakie warunki musi spełnić mikroprzedsiębiorca

W przypadku mikroprzedsiębiorców warunki, jakie należy spełnić, to:

– poziom zatrudnienia wynoszący od 1 do 9 pracowników;

– spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19;

– firma nie jest w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub restrukturyzacji;

– prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 roku;

– niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień udzielenia finansowania.

Na czym ma polegać finansowanie?

Finansowanie ma charakter prostych subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków. Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Tarczy finansowej dla mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

PFR zakłada, że przy założeniu zatrudnienia ok. 3 pracowników, średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie ok. 72–96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys. zł.

W przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw środki pozyskane w ramach Tarczy finansowej będą mogły być wydatkowane na:

– pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji);

– spłatę kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki;

– rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa;

– zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Czy pożyczka może zostać umorzona?

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

– 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia

– dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

 

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Najnowsze wpisy

Kategorie

Kategorie

25 czerwca, 2024
Czy dotyczą mnie Standardy Ochrony Małoletnich? Przedsiębiorco! Sprawdź co musisz zrobić żeby wprowadzić Standardy Ochrony Małoletnich w swojej firmie!
21 czerwca, 2024
Czy dotyczą mnie Standardy Ochrony Małoletnich?
1 2 3 24
PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJĄ BIZNES
Zostaw nam swój adres e-mail lub telefon a skontaktujemy się z Tobą.

    PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJA BIZNES
    ul. Gdańska 4A, lok. 4B, 87-100 Toruń
    poniedziałek - piątek: 9-16
    +48 739 199 006kancelaria@kancelaria-ciesielski.plUmów się na spotkanieZADZWOŃ
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram