Pracodawcy, uważajcie! Jak powołanie do wojska wpływa na stosunek pracowniczy?

W dzisiejszych czasach coraz częściej mówi się o możliwości masowego powoływania do wojska.

Co to oznacza dla pracodawcy, gdy jego pracownik otrzyma kartę powołania?

W dzisiejszym artykule spróbujemy się pochylić na tym problemem.

 

 1. Czy pracownika, który otrzymał kartę powołania można zwolnić?

Zasadniczo nie, art. 118 Ustawy o powszechnym obowiązku ochrony Rzeczypospolitej Polskiej mówi wprost:

 1. W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.

2. Jeżeli okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia stosunku pracy upływa po dniu doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne. W tym przypadku rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić tylko na żądanie pracownika.

 

Wyjątkami są:

 • Powołanie pracownika na jednodniowe ćwiczenia;
 • Wygaśnięcie umowy o pracę na czas określony w okresie odbywania ćwiczeń;
 • Zaszły przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, a także w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

 

 1. Co w przypadku zawarcia umowy na okres próbny?

W razie upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby wojskowej umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nieokreślony.

 

 1. Czy pracodawca musi udzielić powołanemu pracownikowi urlopu?

Na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia:

1) na dwa dni, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej;

2) na jeden dzień, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej trzydziestu dni lub pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

Dodatkowo, na wniosek pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe trwające powyżej trzydziestu dni lub pełnił terytorialną służbę wojskową rotacyjnie jednorazowo nieprzerwanie przez okres co najmniej trzydziestu dni, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu tych ćwiczeń lub pełnienia tej służby na jeden dzień, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Stawia to pracodawcę w bardzo niezręcznej sytuacji, dotyka to tym bardziej większe przedsiębiorstwa stawiające nadal na szeroką kadrę pracowniczą.

 

 1. Po zakończonej służbie wojskowej pracownik może domagać się zatrudnienia.

Pracodawca jest wtedy zmuszony zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku albo na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju wykonywanej pracy i wynagrodzenia. Pracownik powinien zgłosić się do pracodawcy w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby – po tym czasie stosunek pracy wygasa, chyba że niestawiennictwo pracownika nastąpiło ze względu na okoliczności niezależne od niego.

 

Michał Korytko

prawnik

 

Wpis ma charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej. Każda sprawa musi być oceniana indywidualnie, zaś artykuł stanowi wyrażenie opinii, poglądów i innych informacji o charakterze ogólnym autora wpisu. W związku z powyższym autor lub Kancelaria nie ponoszą odpowiedzialności za działania i zaniechania odbiorców artykułu.

Najnowsze wpisy

Kategorie

Kategorie

25 czerwca, 2024
Czy dotyczą mnie Standardy Ochrony Małoletnich? Przedsiębiorco! Sprawdź co musisz zrobić żeby wprowadzić Standardy Ochrony Małoletnich w swojej firmie!
21 czerwca, 2024
Czy dotyczą mnie Standardy Ochrony Małoletnich?
1 2 3 24
PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJĄ BIZNES
Zostaw nam swój adres e-mail lub telefon a skontaktujemy się z Tobą.

  PRAWNICY, KTÓRZY ROZUMIEJA BIZNES
  ul. Gdańska 4A, lok. 4B, 87-100 Toruń
  poniedziałek - piątek: 9-16
  +48 739 199 006kancelaria@kancelaria-ciesielski.plUmów się na spotkanieZADZWOŃ
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram